homeextres
   
     
manual d'instruccions
assessorament i coordinació
agrupació de les mercaderies
recollides i lliuraments
recepció i manipulació magatzem
transport i gestió aduanera
serveis adicionals
magatzematge embalatges buits
transport de retorn
lliurament de la mercaderia